Voorbeeldproject 2: realtime monitoring Brandveilgheids kast

  • Home
  • Referenties
  • Algemeen
  • Voorbeeldproject 2: realtime monitoring Brandveilgheids kast

Een brandveiligheidskast is speciaal ontwikkeld voor de opslag van de werkvoorraad gevaarlijke stoffen op of nabij de werkplek. Anders dan bij andere PGS15- opslagvoorzieningen worden in een brandveiligheidskast aangebroken en geopende verpakkingen geplaatst waardoor het risico op dampvorming in de kast zeer reëel is. Goede afzuiging en de juiste luchthuishouding in de kast is dan ook van groot belang. iMeasure Technology verzorgt de controle en biedt continuïteit door inzicht. De iMeasure module is zowel op nieuwe als bestaande kasten eenvoudig te monteren.

De iMeasure module:
• Bewaakt de afzuigcapaciteit dmv drukverschil
• Meet temperatuur en relatieve vochtigheid
• Meet rookontwikkeling in de kast
 

Share our website